Poniżej dane nieistniejącej już spółki (widoczne dla celów archiwalnych)

CC-Net sp. z o.o. w likwidacji NIP: 6793081231 REGON: 122528979

Turniejowa 70/43 30-619 Kraków PL

CC-Net sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Sródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000415992, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, reprezentowana przez: Pana Jacka Cyrankę – Prezesa Zarządu, Pana Jerzego Czepiela – Wiceprezesa Zarządu.

Jesteśmy grupą programistów, designerów oraz specjalistów od marketingu. W swojej pracy łączymy najnowocześniejsze technologie na runku z najnowszymi osiągnięciami nauki, która jest naszą pasją.

Zachęcamy gorąco do odwiedzenia stron: